ה' נתן-ה' לקח

ה' נתן-ה' לקח
the Lord gave and the Lord has taken away

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

 • ה' נתן-ה' לקח — צידוק הדין, השלמה עם מותו של אדם קרוב {{}} …   אוצר עברית

 • ה' נתן-ה' לקח יהי שם ה' מבורך — צידוק הדין, השלמה עם מותו של אדם קרוב {{}} …   אוצר עברית

 • נתן לו באבי-אביו — לימד אותו לקח; הכה אותו מכות נמרצות {{}} …   אוצר עברית

 • נתן לו מנה — העמיד אותו במקום, לימד אותו לקח; הכה אותו, הראה לו את נחת זרועו {{}} …   אוצר עברית

 • נתן לו מנה הגונה — העמיד אותו במקום, לימד אותו לקח; הכה אותו, הראה לו את נחת זרועו {{}} …   אוצר עברית

 • נתן לו מקלחת — הטיף לו מוסר, העמידו במקום, לימד אותו לקח {{}} …   אוצר עברית

 • נתן לו מקלחת הגונה — הטיף לו מוסר, העמידו במקום, לימד אותו לקח {{}} …   אוצר עברית

 • נתן מנה — העמיד במקום, לימד לקח; הכה, הראה את נחת זרועו {{}} …   אוצר עברית

 • נתן מנה הגונה — העמיד במקום, לימד לקח; הכה, הראה את נחת זרועו {{}} …   אוצר עברית

 • נתן מקלחת — הטיף מוסר, העמיד במקום, לימד לקח {{}} …   אוצר עברית

 • נתן מקלחת הגונה — הטיף מוסר, העמיד במקום, לימד לקח {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”